Om projektet

Med Det digitale i det fysiske vil vi arbejde 360 grader rundt om den digitale formidling ved at gøre vores fysiske samlinger (bøger o.a.) levende i det digitale samt gøre den digitale samling tilstedeværende i det fysiske rum, så der skabes synergi ml. det fysiske og digitale bibliotek og rum på biblioteket med plads for borgerne til fordybelse, opdagelse og læring.

 

Da Ballerup Bibliotekerne i januar 2017 modtog tilsagnet på 1.660.000 kr. til projektet ’Det digitale i det fysiske’, var det en klar understregning af, at formidling af e-baser hos folkebibliotekerne bliver prioriteret meget højt hos Slots- og Kulturstyrelsen. Behovet er ligeledes tydeligt. En opgørelse af samtlige materialer hos Ballerup Bibliotekerne viste i 2016, at ca. 97% af alle materialer (bestanden) var digitale, mens disse kun udgjorde ca. 3% af det samlede udlån. Selvom dette ikke er en helt fair sammenligning, da mange af de digitale databaser indeholder tusindvis af artikler, og dermed ikke er af samme kaliber som eksempelvis en roman, så giver det et klart ’fingerpeg’. Et fingerpeg om at de digitale materialer ikke bliver brugt i tilstrækkelig grad i forhold til de fysiske materialer af biblioteksbrugerne.

Og hvad skyldes dette så? Ja, det kan der være mange grunde til, og det har der tidligere været lavet mange forskellige projekter til at afdække. Indeværende projekt har taget udgangspunkt i tesen om, at det digitale ikke bliver formidlet i tilstrækkelig grad i det fysiske rum. På samme måde som brugerne møder de fysiske materialer på bibliotekerne, skal de også møde de digitale materialer. Sagt på en anden måde, så skal alle hylder også indeholde formidling af de tilhørende digitale materialer.
Det var på denne baggrund, at dette projekt blev født, og fem andre biblioteker (Lyngby, Herning, Glostrup, Herlev og Roskilde) kunne genkende udfordringen og deltog derfor som samarbejdspartnere i projektet. Det er der kommet 14 prototyper ud af, som er blevet testet på de forskellige biblioteker.

Projektet er støttet af udviklingspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen.

Find detaljer i deres projektbank på følgende link:

http://www.projektbank.dk/det-digitale-i-det-fysiske