I 2015 udgav IDEO i samarbejde med Aarhus Bibliotekerne og Chicago Library en brugermanual til, hvordan man kan arbejde med Design Thinking i en bibliotekskontekst. Design Thinking som sådan er helt grundlæggende i udviklingen af projektet “Det digitale i det fysiske”, men vi har valgt at skærpe tilgangen til problemområdet ved at tage udgangspunkt i designmetoden Research through Design eller på dansk: Konstruktiv design-research.


Med Research through Design udvikles der så tidligt i processen som muligt konkrete designs, såkaldte rapid prototypes, som kan testes på bibliotekets brugere. Det er altså med udgangspunkt i en eller flere konkrete designløsninger med fysiske og/eller interaktive kvaliteter, at vi laver vores research. Her adskiller vi os væsentligt fra Design Thinking for Libraries, hvor man først foretager brugerstudier og laver interviews for at få defineret et problemområde, hvorefter man begynder at skitsere mulige løsninger.

Research through design