Filmstriben - beskrivelse

E-base: Filmstriben
Målgruppe: Den voksne filminteresserede, børnefamilien
Succeskriterie: 25 % stigning i antallet af brugere af Filmstriben
Indsatsområde: At formidle Glostrup Biblioteks (reelt eneste) filmtilbud til voksne, skabe synlighed om bibliotekets digitale resurser og koble dem til borgerens øvrige brug af biblioteksrummet.

Konceptbeskrivelse
Filmstriben skal gøres synlig, ved at folk bogstaveligt talt støder ind i den ved deres besøg på biblioteket.
Ved afleveringsmaskinerne skal materialerne afleveres i gennem en gorillas mund, der så siger lyde.
Kroppen af gorillaen har en plakat der henviser til filmstriben.
Fra afleveringsmaskinerne og ud i udlånet, hænger der plakater med personalet klædt ud som kendte filmfigurer, ned i en højde så man støder på dem.
Der er blevet produceret en filmplakat, med personalet som kendte filmfigurer. Denne plakat er som roll-up og som banner der hænger fra loftet.
En skærm på væggen viser trailers fra udvalgte film. Titlerne på de film der vises, fås ved at trykke på en knap, og så bliver der printet en bon.