Evaluering - Verdensbiblioteket

Efter samtaler med både brugere og formidlere på biblioteket kan vi konkludere, at Verdensbiblioteksprototypen som et samlet koncept er forvirrende og utilgængelig. De mange delelementer (de såkaldte “vinkelplakater”, lydoptagelser på andre sprog, stor billedfrise med billeder fra hele verden) virker i sig selv og kan med fordel bruges fremover, men det er uklart for brugeren, hvad prototypen i sin helhed “går ud på”, og den kræver for stort et engagement fra brugeren. Det er især sammenhængen med netmediet Verdensbiblioteket.dk der har været svær for brugerne at gennemskue. Installationen har mere haft funktion som oplevelse i sig selv, men med en manglende krog til netmediet.

Vi har ikke kunnet få brugerstatistik fra Verdensbiblioteket, men en URL, brugere kunne besøge, har kun fået et enkelt besøg over en periode på flere uger.

Man kan med fordel bruge nogle af delelementerne på ny i en anden form for udstilling/formidling mhp. at informere om Verdensbiblioteket.

Anbefaling:

Prototypen i sin helhed er ikke vellykket. Dertil er formålet med den for diffust. Delelementerne er dog delvis lykkedes med at gøre Verdensbiblioteket til et levende univers i biblioteksrummet, og elementerne kan med fordel remixes - gerne i et mere åbent område i biblioteket, hvor biblioteksbrugere lettere kan interagere med dem.

Effektmåling: