Evaluering - Projection mapping

Effektmålingen viste en klar stigning i brugen af basen. Fra 0 views i samme periode sidste år og 79 views i maj måned i år. Der er ikke tvivl om, at protyperne er blevet benyttet af bibliotekets brugere, men det er svært at vide, om prototyperne er skyld i den forøgede brug at Biography in Context og Literature Resource Center i 2018. I starten af 2018 har der nemlig været andre massive tiltag og kampagner for at gøre opmærksom på bibliotekets licenser.


I forbindelse med den forøgede brug af Literature Ressource Center kan man dog godt udlede, at Projection Mapping prototypen har spillet en rolle. De borgere, der har besøgt den specifikke url, der blev oprettet i forbindelse med registrering af brug af prototypen, har sandsynligvis haft til formål at kigge nærmere på Literature Resource Center. Derfor kan man godt udlede, at de har klikket sig videre til basen.

Effektmåling: