Evaluering - Filmstriben kampagne

Udgangspunktet
Målgruppe: Voksne.
Succeskriterier: 25% stigning i antal unikke brugere.
Indsatsområde: At bringe et digitalt tilbud ikke bare ind i biblioteket, men helt UD af biblioteket.

Status på brug i måleperioden
Antal lån maj 2018: 959
Antal lån maj 2017: 765
Procentmæssig stigning: 25,35%

Antal brugere maj 2018: 477
Antal brugere maj 2017: 351
Procentmæssig stigning: 35,89%
 
Ved rundspørge blandt formidlere er der 7 ud af 8, som har oplevet efterspørgsel i den bemandede åbningstid.

Konklusion
Det betaler sig resultatmæssigt at lave noget, der fylder visuelt. Vi har fået rigtig mange henvendelser, flere har taget billeder af ”kampagnen” og delt på sociale medier og både blandt vores brugere og personale er der indtryk af, at vi qua prototypen råbte højt om et bibliotekstilbud.
Vi valgte at bringe kampagnen ude af huset, hvilket har betydet en høj eksponeringsgrad alle døgnets 24 timer.

Effektmåling: