Evaluering - Filmstriben

Glostrup Bibliotek har i perioden 15. maj 2018 til 15. juni 2018, brugt 2 prototyper til afprøvning af formidling af Filmstriben.dk

 

Overordnet ser vi en stigning af resourcen set i forhold til samme perioden sidste år.

Vores mål om en stigning i brugen af Filmstriben på 25% er nået.

Resultater viser, at der har været 78 brugere sammenholdt med 54 brugere samme periode året før. Antalet af lån er ligeledes gået op fra 86 til 129.

  

Det har desværre ikke været muligt, at implementerer et statistikmodul i det system der styrer bonprinteren, men set ud fra hvor mange bon’er der har ligget løst ved prototype 2, og den mængde af bonrulle der er tilbage, må vi gå ud fra, at der har været brugere der har trykket på knappen. Ser vi på hvilke titler der er blevet lånt i målperioden, er der enkelte gange blevet lånt nogle af de anbefalede film. Om stigningen i antal brugere skyldes kampagnen, er for usikkert at begynde at gisne om.

 

Personalet har, i forbindelse med at brugerne har kommenteret på prototyperne, brugt muligheden for at fortælle om filmstriben.dk. Vi har ikke haft fokus på, at hele personalet skulle inddrages i prototyperne, da ingen af disse har fordret interaktion.

Effektmåling: