Evaluering - Faktalink prototype

Faktalink-prototypen har vist sig at være et fleksibelt og billigt udstillingsformat, der engagerer borgere og understøtter formidleres og andre facilitatorers (fx forældres) formidling i hverdagen. Vi har først og fremmest testet den i vores børneafdeling, men vi kunne sagtens forestille os den implementeret i voksenafdelingen.

Prototypen fungerer som en umiddelbar og tilgængelig indgang til et udvalgt emne og leder brugerens fokus hen på Faktalink som en ressource.

Prototypen er nem at udvikle, og videreudvikle på, for formidlere uden forhåndsviden eller større teknisk kunnen.

Vi har ikke lavet brugertest (andet end uformel observation), men i stedet inddraget vores formidlere i at vurdere, om formidlingskonceptet kan bruges fremover. Vi kan ikke få tal fra vores borgeres brug af Faktalink, men de små foldere, man kan tage med hjem, bliver jævnligt taget (der forsvinder 1-2 om dagen), hvilket viser, at brugere jævnligt interagerer med prototypen.

Anbefaling:

Prototypen er nem at tilgå og kan lave i forskellig skal: Både i det lille format, vi har testet i, men også større, med større og måske flere pærer.

Vi ser en mulighed for at inddrage prototypen som formidlingsgreb i læringsforløb, hvor klasser fx kunne lave deres egne små udstillinger.

Prototypen er anvendelig til både børn og voksne, men den især brugbar ift. at falde i snak og prøve af sammen, som fx i situationen forælder/barn eller lærer/elever.

Prototypen kan også med fordel anvendes som anslag til noget mere - som en indgang til en større udstilling med flere elementer.

Effektmåling: