Evaluering - Den interaktive bog

I forbindelse med Den Interaktive Bog er der brug for mere skiltning. Dels føler vi, at der er brug for mere information om formålet med prototypen og mere information om Biography in Context, og dels har enkelte af bibliotekets personale observeret, at biblioteksbrugere er stoppet op og har kigget på prototypen, for derefter at gå videre uden at trykke på de aktive punkter i den fysiske bog. Vi har tolket det som en usikkerhed overfor brugen af prototypen. Dette kunne skiltning muligvis afhjælpe.


Den fysiske bog er fastspændt i møblet vha. af nogle metalskinner, så man ikke kan bladre i bogen. Vi har været ude for, at meget insisterende hænder har forsøgt at bladre i bøgerne. Det har medført, at siderne er blevet revet i stykker. De metalskinner, der holder bogen på plads, er polstret med nogle gummibånd, og disse gummibånd var også blevet revet løs. Vi arbejder på at få bøgerne spændt bedre fast, og det kunne måske også være fornuftigt, at have et ekstra eksemplar af bogen, så bladrelysten kan blive efterkommet.
Den Interaktive Bog skal sandsynligvis i højere grad benyttes som et rum i rummet. Den har volumen til at kunne fungere som en del af en større udstilling, hvor fokus er på de digitale ressourcer. Det vil kunne forankre den bedre, og det vil også i højere grad invitere til, at borgerne giver sig i kast med at trykke i bogen.

Links:

Effektmåling: