Evaluering - AR-prototype

Konklusion

Kvalitativt har vi snakket med både personale og brugere der har synes at prototypen har været indbydende og professionelt. Personalet har brugt prototypen til at demonstrere hvad Augmented reality er for noget, og til at vise hvor mange aviser og tidsskifter biblioteket tilbyder online.

Da det ikke har været teknisk muligt at lave en sømløs integration til vores netmedier, har prototypen kun fungeret som en smagsprøve på alle de aviser og blade man kan tilgå hjemmefra. Arbejdet med prototypen har vist at leverandørerne af netmedierne ikke er villige til at åbne deres apier helt op for deres betalende biblioteker. Det har gjort at vi flere gange har måttet ændre måden vi tilgik netmedierne på, og der har været spildt en del arbejdstimer i at komme frem til løsninger der ikke kunne integreres.

 

Anbefalinger

Hvis man påtænker at lave prototyper der benytter sig af netmediernes Apier, skal man have gjort det meget klart først hvad man vil have og afdække om det stemmer overens med det der kan leveres fra udbyderne.

Vores prototype har skullet fungere i et ubemandet bibliotek, hvor der i en stor del af tiden ikke er personale til at servicere og supporte prototypen teknisk. Det stiller store krav til de prototyper der laves. Men det gør også at netmedierne og prototypen har en meget større fysisk tilgængelighed på biblioteket, da de ellers skal søges frem via bibliotekets hjemmeside uden for åbningstiden.

 

Effektmåling uddybet

Brugen af netmedierne ligger nogenlunde på linje med forrige år, Juli måned har altid været en god, og den er også væsentlig højre end juni. På grund af begrænsninger i Apien kan der ikke opnås fuld integration til prototypen, det betyder at brugere stadig skal oprette sig selv uden for prototypens grænseflade, det er en væsentlig barriere på brugen af begge netmedier. I Pressreader har prototypen dog haft ret stor effekt fra 493 til 962 downloads. Hvis man har brugt QR-koden eller linket fra prototypen har man kunne downloade pressereader og var man på bibliotekets wifi har der været fuld adgang til alle aviserne, det er så sømløst som det kan blive og har nok også gjort at det har været nemmere at gå til.

Effektmåling:

Stigning i

e-basen:


?