Comics Plus-kampagne

Bibliotekets elevator – et forbindelsesled mellem bibliotekets forskellige etager – benyttes som rum til formidling af Comics Plus. Der vil blive påplastret folie i elevatoren, på gadeplan foran elevatoren og når elevatoren forlades i Dybet. I elevatoren opbygges et figurunivers med udgangspunkt i udvalgte tegneserier fra Comics Plus. Når elevatoren forlades, mødes eksponering med fysiske materialer, der forefindes på Comics Plus, en tablet til lån af materiale på Comics Plus samt med tydelig henvisning til bibliotekets hylder med tegneseriemateriale.
Der arbejdes i det grafiske setup med tegneserieinspirerede effekter (Boom, wow, doing…).
Skærmen i Dybet viser anmeldelser/ Comics Plus markedsføringsmateriale.
På hylderne/skufferne ved tegneserier placeres materiale, der henviser til Comics Plus.

Derudover laves en flyer til promovering af tilbuddet og med how-to ifm. downlån af materiale.

Udgangspunktet
Målgruppe: 5-16 årige.
Elementer: Turtles, Wimpy Kid, Manga, Angry Bird og Sonic.
Greb: At benytte kendte figurer til at gøre opmærksom på graphic novels som genre og Comic Plus som bibliotekstilbud.
Succeskriterier: 15 % stigning i unikke brugere.
Indsatsområde: At formidle digitale graphic novels i det fysiske biblioteksrum og dermed skabe synlighed om bibliotekets digitale ressource Comics Plus.