Evaluering - Afgangstavlen

Afgangstavlen fungerer godt som både formidlingsredskab for bibliotekspersonale og til stå alene i biblioteksrummet.

Den bliver vurderet af personale til at være intuitiv og til at skabe samtale med borgerne i forbindelse med udlån af rejsebøger. Antallet af printede boarding pass og observation af brugerne i rummet viser, at folk forstår hvordan den virker og har lyst til at interagere med den. Der blev printet 802 boarding pass på en måned!


Manglende søgefunktion er det svageste punkt; med mange lande skal der måske shuffles mange, før den ønskede destination findes og man kan ikke på forhånd se hvilke destinationer Afgangstavlen indeholder. Til evt. videre udvikling kunne man lave en oversigt over hvilke lande der er repræsenteret.

Stigning i

e-basen?

Ikke målbart

Effektmåling: